Danh sách cựu sinh viên lớp 20D

0
160
STT HỌ VÀ TÊN CƠ QUAN CÔNG TÁC ĐIỆN THOẠI
TỔ 1
1 Nguyễn Ngọc Anh (Tổ trưởng) Trung tâm CNTT- Sở TNMT 0913.602.088
2 Võ Thị Thanh Bình (Tổ Phó) Phòng Thanh tra – STNMT 0931.487.631
3 Lê Công Bình (LỚP PHÓ) Chi cục Biển và Hải đảo – Sở TNMT 0903.590.447
4 Trần Nguyễn Thanh Thanh Chi cục Quản lý đất đai – Sở TNMT 0905.902.258
5 Lê Đình Tân Văn phòng ĐK QSD đất tỉnh Bình Định 0983.508.779
6 Đặng Lê Hữu Phước Văn phòng ĐK QSD đất Tp. Quy Nhơn 0937.029.079
7 Trần Văn Hòa Văn phòng ĐK QSD đất Tp. Quy Nhơn 0909.462.489
8 Phạm Hồng Tiến Phòng TNMT Tp. Quy Nhơn 0914.003.683
TỔ 2
1 Nguyễn Thành Sơn (Tổ trưởng) Văn phòng ĐK QSD đất tỉnh Bình Định 0937.978.899
2 Nguyễn Thành (Tổ phó) Chi cục Quản lý đất đai – Sở TNMT 0905.899.168
3 Mai Đào Ái Xuân (LỚP PHÓ) Văn phòng ĐK QSD đất tỉnh Bình Định 0983.450.235
4 Đặng Kim Hòa Văn phòng ĐK QSD đất tỉnh Bình Định 0932.904.989
5 Trần Văn Lành Văn phòng ĐK QSD đất tỉnh Bình Định 01697.756.758
6 Đinh Trọng Thảo Văn phòng ĐK QSD đất Tp. Quy Nhơn 01686.657.096
7 Võ Xuân Phú Phòng TNMT huyện Vân Canh 0978.007.720
8 Nguyễn Tiến Sĩ Phòng TNMT huyện Vân Canh 0985.803.260
TỔ 3
1 Nguyễn Ngọc Thông (Tổ trưởng) Phòng TNMT huyện Phù Mỹ 0984.625.799
2 Phạm Xuân Lộc (Tổ phó) Phòng TNMT thị xã An Nhơn 0905.709.828
3 Đặng Hữu Bình (LỚP TRƯỞNG) Văn phòng ĐK QSD đất tỉnh Bình Định 0908.45.46.46
4 Huỳnh Văn Toàn Văn phòng ĐK QSD đất tỉnh Bình Định 0935.519.409
5 Phạm Thị Bích Liễu Văn phòng ĐKQSD đất huyện Hoài Nhơn 0935.344.789
6 Trần Quý Khanh Phòng Nội vụ thị xã An Nhơn 0908.467.696
7 Lê Minh Thẩm Phòng TNMT thị xã An Nhơn 0908.335.976
8 Nguyễn Huỳnh Nguyên Cán bộ địa chính xã Nhơn Lộc 0935.155.110
9 Trần Quốc Kha Sinh viên 01635.488.771

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here