Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn

0
84

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tài chính về đất đai, giá đất; hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; chế độ sử dụng các loại đất; thủ tục hành chính về đất đai; giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Một điểm mới khác cũng rất quan trọng là Dự thảo lần này đã bổ sung thêm 3 nội dung quản lý nhà nước về đất đai (thành 18 nội dung) thay vì 15 nội dung như Luật Đất đai 2013.

https://baothuathienhue.vn/dieu-chinh-de-phu-hop-voi-thuc-tien-a124593.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here