Báo cáo tiến độ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021

0
42

Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2021, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp đã tổ chức báo cáo tiến độ nghiên cứu khoa học năm 2021 của giáo viên và sinh viên.

Hội đồng gồm có TS. Nguyễn Văn Bình (Chủ tịch Hội đồng), các thành viên gồm ThS. Nguyễn Phúc Khoa (thư ký), TS. Nguyễn Thị Hải, TS. Trần Thị Phượng, ThS. Dương Quốc Nõn và đại diện Phòng Khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và thông tin thư viện.

Qua kết quả báo cáo tiến độ, 100% đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021 đều được thực hiện đúng tiến độ theo thuyết minh.

Một số hình ảnh:

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here