Thông báo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHH2022

0
415
Theo thông báo số 114/TB ngày 27 tháng 5 năm 2021 của trường ĐH Nông Lâm và công văn số 729 ngày 18 tháng năm 2021 của Đại học Huế về việc triển khai đề tài cấp ĐHH năm 2022. Quý Thầy cô tham khảo 2 văn bản này để thực hiện đề xuất đúng với thời gian quy định.
Một số mốc thời gian lưu ý như sau:
– Thời gian nộp đề xuất online trên trang ĐHH: Trước 17h00 ngày 18 tháng 6 năm 2021.
– Thời gian sơ tuyển cấp Khoa: Từ ngày 18 ~ 30 tháng 6 năm 2021.
– Họp xét cấp Trường : Từ ngày 01/7/2021 ~ 9/7/2021.
Quý Thầy/Cô lên ý tưởng đề xuất nghiên cứu đăng ký.
Trân trong.
View Fullscreen

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here