Điểm QTHT Kinh Tế Lượng – Nhóm 1. Kỳ 2 (2020-2021)

0
222
STT Mã sinh viên Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
(1) (2) Ghi số Ghi chữ
1 20L3180042 Châu Văn Anh 8 7 7,3 Bảy,Ba
2 20L3180041 Phan Văn Quốc Anh 8 7 7,3 Bảy,Ba
3 20L3180040 Nguyễn Quốc Anh 0 0 0 Không
4 20L3180206 Đinh Tiểu Bảo 10 8 8,7 Tám,Bảy
5 16L4011022 Hồ Văn Đinh 8 7 7,3 Bảy,Ba
6 20L3180008 Nguyễn Sĩ Hiệp 10 9 9,3 Chín,Ba
7 20L3180009 Nguyễn Đắc Trung Hiếu 0 0 0 Không
8 20L3180073 Chế Quang Hoài 0 0 0 Không
9 20L3180207 Trần Văn Hoàng 10 10 10 Mười
10 16L3131003 Hồ Sỷ Hùng 8 7 7,3 Bảy,Ba
11 20L3180076 Lê Quang Hùng 6 7 6,7 Sáu,Bảy
12 20L3180078 Võ Hoàng Hưng 10 7 8 Tám
13 20L3180200 Phan Sỹ Hùng 6 7 6,7 Sáu,Bảy
14 20L3180086 Lê Quang Huy 6 7 6,7 Sáu,Bảy
15 20L3180088 Hoàng Thị Thanh Huyền 8 7 7,3 Bảy,Ba
16 20L3180087 Phạm Thị Mỹ Huyền 10 8 8,7 Tám,Bảy
17 20L3180090 Đặng Hào Kiệt 10 9 9,3 Chín,Ba
18 20L3180014 Nguyễn Kiều Linh 10 9 9,3 Chín,Ba
19 20L3180095 Đinh Tiến Lộc 10 8 8,7 Tám,Bảy
20 20L3180097 Phan Tiến Lợi 10 8 8,7 Tám,Bảy
21 20L3180113 Phan Thị Nga 10 9 9,3 Chín,Ba
22 20L3180019 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 10 8 8,7 Tám,Bảy
23 20L3180118 Nguyễn Viết Long Nhật 10 8 8,7 Tám,Bảy
24 20L3180021 Võ Thị Quỳnh Nhi 10 9 9,3 Chín,Ba
25 20L3180119 Lê Thị Hồng Nhi 0 0 0 Không
26 20L3180022 Phan Thị Quỳnh Như 10 8 8,7 Tám,Bảy
27 20L3180131 Huỳnh Mai Phục 10 7 8 Tám
28 20L3180024 Nguyễn Thành Quang 10 8 8,7 Tám,Bảy
29 20L3180137 Trần Minh Quang 10 8 8,7 Tám,Bảy
30 20L3180142 Nguyễn Văn Minh Quý 10 8 8,7 Tám,Bảy
31 20L3180027 Bùi Quang Sự 0 0 0 Không
32 20L3180153 Lê Văn Sỹ 10 8 8,7 Tám,Bảy
33 20L3180155 Trần Ngọc Tân 10 8 8,7 Tám,Bảy
34 20L3180030 Nguyễn Kim Tây 10 9 9,3 Chín,Ba
35 20L3180205 Lê Ngọc Thạch 0 0 0 Không
36 20L3180159 Phạm Quốc Thắng 8 7 7,3 Bảy,Ba
37 20L3180157 Phan Văn Thắng 8 7 7,3 Bảy,Ba
38 20L3180165 Hoàng Thị Ngọc Thảo 8 8 8 Tám
39 20L3180171 Võ Đại Việt Thoáng 10 9 9,3 Chín,Ba
40 20L3180175 Nguyễn Hồng Tiến 10 8 8,7 Tám,Bảy
41 20L3180178 Trần Văn Tin 10 8 8,7 Tám,Bảy
42 20L3180031 Nguyễn Nhật Trung 0 0 0 Không
43 20L3180190 Trần Thị Phương Uyên 10 10 10 Mười
44 20L3180195 Vui 10 9 9,3 Chín,Ba
45 20L3180196 Hồ Thị Thu Xinh 0 0 0 Không
46 20L3180198 Võ Đức Zidane 10 7 8 Tám

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here