Điểm QTHT Tài chính và đầu tư bất động sản – Nhóm 1. Kỳ 2 (2020-2021)

0
39
STT Mã sinh viên Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
(1) (2) Ghi số Ghi chữ
1 18L3181012 Lê Nguyên An 10 9 9,3 Chín,Ba
2 18L3181017 Lê Thị Ngọc Dung 10 8,5 9 Chín
3 18L3181020 Bàn Đức Đại 10 10 10 Mười
4 18L3181022 Nguyễn Tiến Hải 10 7,5 8,3 Tám,Ba
5 18L3181025 Lê Thị Thúy Hằng 10 9 9,3 Chín,Ba
6 18L3181027 Trần Văn Hợp 10 7 8 Tám
7 18L3181005 Nguyễn Hoàng Huy 10 10 10 Mười
8 18L3181038 Lại Thị Kim Ngân 10 8,5 9 Chín
9 18L3181039 Phan Bình Nguyên 10 8,5 9 Chín
10 18L3181006 Trần Lưu Quốc 10 9 9,3 Chín,Ba
11 18L3181043 Văn Bạc Anh Quốc 10 9,5 9,7 Chín,Bảy
12 18L3181007 Trần Thành 10 10 10 Mười
13 18L3181064 Đặng Văn Trường 10 8 8,7 Tám,Bảy
14 18L3181009 Phan Đình 10 9 9,3 Chín,Ba

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here