Seminar chuyên môn

0
92

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2019 – 2020, sáng ngày 25 tháng 2 năm 2020, Khoa TNĐ&MTNN đã tổ chức seminar do các giảng viên trong Khoa trình bày.

Tại buổi seminar, cán bộ giảng viên của Khoa đã nghe 2 Thầy Cô báo cáo các chuyên đề do cá nhân chuẩn bị, cụ thể là:

Chuyên đề 1: “Sự vận chuyển của các nguyên tố dinh dưỡng và độc từ đất đi vào lúa và các đánh giá rủi ro sức khỏe cho dân số Việt Nam”

Người trình bày: TS. Nguyễn Thùy Phương

Chuyên đề gồm các nội dung:

– Đánh giá khả năng ô nhiễm kim loại nặng trong các vùng trồng lúa chính của Việt Nam

– Xây dựng mô hình dự báo nồng độ kim loại nặng trong đất dựa trên các nguyên tố chính

– Đánh giá và phân nhóm khả năng vận chuyển của các nguyên tố vào cây lúa

– Đánh giá rủi ro phơi nhiễm lâu dài các kim loại nặng từ gạo cho dân số Việt Nam

Chuyên đề 2: Ứng dụng phần mềm SPSS để phân tích số liệu nghiên cứu

Người trình bày: ThS. Trần Trọng Tấn

Chuyên đề gồm các nội dung:

  • Khái quát mô hình hồi quy Binary Logistic
  • Các ứng dụng của mô hình hồi quy Binary Logistic và nghiên cứu chuyên ngành
  • Phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic bằng phần mềm SPSS

Sau khi nghe báo cáo viên trình bày xong, các cán bộ giảng viên đã thảo luận, trao đổi qua lại với các báo cáo viên cũng như chia sẻ thêm thông tin để làm rõ hơn nội dung của từng chuyên đề.

Đây là buổi seminar thứ 9 trong năm học 2019 -2020 của Khoa TNĐ&MTNN, góp phần cung cấp thêm các phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên trong Khoa.

Một số hình ảnh:

Phần trình bày của TS Nguyễn Thùy Phương

Phần trình bày của ThS Trần Trọng Tấn

Tác giả bài viết: Trần Trọng Tấn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here