Đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cơ sở và SV 2020

0
655


Trong hai ngày 2/3/2020&6/3/2020, Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa TNĐ&MTNN đã tiến hành đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở và SV năm 2020.

Sau khi lắng nghe các chủ trì đề tài báo cáo thuyết minh, Hội đồng đã đưa ra những đóng góp, nhận xét để thuyết minh đề tài đảm bảo nội dung và chất lượng.

Trong năm 2020, Khoa TNĐ&MTNN sẽ triển khai thực hiện:

– Đề tài NCKH cơ sở: 7 đề tài

– Đề tài NCKH SV: 5 đề tài

Một số hình ảnh trong buổi báo cáo

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here