Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2019 của Khoa TNĐ&MTNN

0
350

DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

TT Tên đề tài Thực hiện
1 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Th.s Trịnh Ngân Hà
2 Đặc điểm xâm nhập mặn tại vùng ven đầm phá Tam Giang, huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế Th.s Lê Hữu Ngọc Thanh

Th.s Dương Quốc Nõn

3 Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ bị tổn thương ngập lụt do biến đổi khí hậu tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Th.s Trương Đỗ Minh Phượng

Th.s Hồ Nhật Linh

4 Ứng dụng công nghệ GIS và Google Earth để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phường Thuận Thành, thành phố Huế. Th.s Nguyễn Ngọc Thanh

Th.s Nguyễn Thành Nam

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP SINH VIÊN

STT Tên đề tài Thực hiện GV hướng dẫn
1 Ứng dụng GIS xây dựng CSDL phục vụ công tác quản lý thông tin bất động sản tại thành phố Đà Nẵng

 

Đặng Hữu Nhật Long
Nguyễn Thị Thúy Ngân
Nguyễn Thị Phương ThảoLê Đăng Tuấn Anh
Th.s Trịnh Ngân Hà
2 Đặc điểm xâm nhập mặn tại vùng ven đầm phá Tam Giang, huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Nguyễn Thị Thu Phương
Lê Kiều OanhNguyễn Thị Diệu My

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Võ Văn Dương

 

Th.s Lê Hữu Ngọc Thanh
3 Ứng dụng GIS và mô hình hồi quy phục vụ thẩm định giá bất động sản và xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Thục Đoan

Nguyễn Trung Hiếu

Lê Đình Nhật Quỳnh

Mai Đình Minh Truyền

Lê Tự Hùng

 

ThS. Trương Đỗ Minh Phượng

 

4 Đánh giá tình hình nhiễm mặn trong nước ngầm tại vùng ven đầm phá Tam Giang – Cầu Hai: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Hoàng Thị Kim Oanh

Trần Thị Nhã

Trương Thị Chung

Phan Sĩ Hùng

Trần Thanh Tài

 

Th.s Dương Quốc Nõn
5 Đánh giá ảnh hưởng của ngập lụt đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Nguyễn Văn Thành Nhân

Hoàng Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Hương Giang

Phạm Minh Hiếu

Võ Minh Tú

 

KS. Hồ Nhật Linh

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here