Danh sách đề tài DHH giai đoạn 2014-2019

0
824

DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP ĐH HUẾ

KHOA TNĐ&MTNN GIAI ĐOẠN 2014-2019

TT Tên đề tài Chủ trì đề tài
2014-2015
1 Nghiên cứu thực trạng thoái hóa đất sản xuất nông nghiệp ở xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế NCS. Trần Thị Phượng
2 Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng xâm nhập mặn đến việc sử dụng đất trồng lúa ở xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế TS. Nguyễn Thị Hải
3 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất cho một số cây trồng chính tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế NCS. Nguyễn Phúc Khoa
4 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp ứng phó PGS. TS. Nguyễn Hữu Ngữ

 

2015-2016
1 Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám để đánh giá biến động đất nông nghiệp tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2002-2014 TS. Nguyễn Văn Bình
2 Đánh giá nguy cơ trượt lở đất nhằm nâng cao hiệu quả phương án quy hoạch sử dụng đất tại huyện A Lưới – tỉnh Thừa Thiên Huế PGS. TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh
2017-2018
1 Nghiên cứu thực trạng tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện một số chính sách đất đai trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị NCS Trần Trọng Tấn
2018-2019
1 Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất ngập nước bền vững tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. PGS. TS.Nguyễn Hoàng Khánh Linh
2 Ứng dụng viễn thám kết hợp với thiết bị bay không người lái thành lập bản đồ phân vùng nước tưới cho diện tích đất trồng lúa ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. NCS. Trần Thị Phượng
2019-2020
1 Đánh giá tình hình xâm nhập mặn và đề xuất giải pháp thích ứng cho vùng ven đầm phá Tam Giang. Trường hợp nghiên cứu tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế TS. Nguyễn Thị Hải
2 Nghiên cứu tác động của quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu đến cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế NCS. Nguyễn Bích Ngọc

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here