Thông báo về việc sinh viên thực hiện các công việc liên quan đến tiếp cận nghề

0
51
Phân công GVHD tiếp cận nghề theo các lớp như sau:
1. Lớp QLĐ49A
2. Lớp QLĐ49B
3. Lớp KHĐ49
4. Lớp ĐC&QLĐT49
5. Lớp QLTTBĐS49
6. Lớp QLĐ48
7. Lớp CĐ QLĐ49

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here