Chuyển giao sản phẩm nghiên cứu khoa học cho huyện Đại Lộc – tỉnh Quảng Nam

0
496
Trong quá trình thực hiện đề tài tự túc kinh phí DHH tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nhóm nghiên cứu của Khoa TNĐ&MTNN của Thầy Nguyễn Hữu Ngữ và Dương Quốc Nõn thực hiện đã chuyển giao 2 sản phẩm KHCN cho phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam bản đồ dự báo rủi ro do lũ lụt và bản đồ dự báo rủi ro do hạn hán vào ngày 7/12/2015.
UBND huyện và lãnh đạo 2 phòng liên quan đánh giá rất cao kết quả nghiên cứu mang tính thực tiễn, giúp địa phương các số liệu cần thiết để định hướng, hoạch định chính sách liên quan đến tài nguyên môi trường, nông nghiệp đặc biệt là trong việc quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp, cảnh báo thiên tai, thích ứng với BĐKH…đối với các hoạt động sản xuất và tính mạng của người dân trên địa bàn huyện. Kết quả chuyển giao cũng là cơ sở tạo mối quan hệ giữa huyện và Khoa trong việc hợp tác nghiên cứu thông qua các đề tài, dự án trong thời gian tới. Đồng thời, đây là cũng địa bàn để đưa sinh viên đi thao tác nghề, thực tế nghề cho các năm tiếp theo. Lãnh đạo các Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũng đã ký, đóng dấu giấy xác nhận và biên bản bàn giao kết quả chuyển giao cho nhóm nghiên cứu.

Hình ảnh bản đồ hạn hán đã được chuyển giao

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here