Thông tin bộ môn Trắc địa – Bản đồ

0
1581

Giới thiệu chung

Bộ môn Trắc địa – Bản đồ (Department of Geodesy – Mapping) được thành lập năm 2013 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Huế.

Đia chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Khoa Tài nguyên đất và MTNN; Trường Đại học Nông Lâm; Đại học Huế; 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

 Bộ môn Trắc địa Bản đồ: Hiện tại có 06 cán bộ giảng dạy (1 GVC.TS, 1 NCS-Thạc sỹ, 4 Thạc sỹ).

Bộ môn hiện đang tham gia đào tạo hệ Đại học và Sau đại học về ngành:

– Quản lý đất đai (các chuyên ngành: Quản lý đất đai; Trắc địa – địa chính; Địa chính và quản lý đô thị);

– Bất động sản.

Bộ môn đã và đang tham gia thực hiện thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; Tham gia viết đấu thầu, đề xuất các đề tài, dự án chuyển giao vào thực tiễn sản xuất như:

– Đo đạc thành lập các loại bản đồ;

– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS, RS trong quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên;

– Nghiên cứu đô thị hóa và biến động sử dụng đất;

– Đánh giá đất;

– Quy hoạch sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới;

– Xác định giá đất trong nghiên cứu Bất động sản;

– Và các hướng nghiên cứu liên ngành liên quan khác.

 

Danh sách cán bộ đã từng công tác tại bộ môn: PGS.TS Huỳnh Văn Chương (Phó Giám đốc Đại học Huế); Ths. Trần Văn Cư (đã nghỉ hưu); PGS.TS Hồ Kiệt (Trưởng bộ môn Quản lý Tài nguyên và MTN; NCS.Th.s. Trần Thị Phượng (Trưởng bộ môn Công nghệ thông tin); TS. Phạm Hữu Tỵ (Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế); NCS.Ths Phạm Gia Tùng.

Danh sách cán bộ đang công tác tại bộ môn:

Stt Họ và tên Chức vụ/Email Hình ảnh
1 GVC.TS Nguyễn Văn Bình Trưởng Bộ môn
Email: nguyenvanbinh@huaf.edu.vn
Lý lịch khoa học
2 NCS. Ths Nguyễn Bích Ngọc Giảng viên
Email: nguyenbichngoc@huaf.edu.vn
Lý lịch khoa học
3 Ths. Nguyễn Thành Nam Giảng viên
Email: nguyenthanhnam@huaf.edu.vn
Lý lịch khoa học
4 Ths. Nguyễn Ngọc Thanh Giảng viên
Email: nguyenngocthanh@huaf.edu.vn
Lý lịch khoa học
5 Ths. Hồ Việt Hoàng Giảng viên
Email: hoviethoang@huaf.edu.vn
Lý lịch khoa học
6 ThS. Nguyễn Đình Tiến Giảng viên
Email: nguyendinhtien@huaf.edu.vn

 

Môn học giảng dạy

Stt Tên môn học Giảng viên
Đại học
1. Bản đồ học Nguyễn Văn Bình, Hồ Việt Hoàng
2. Bản đồ địa chính Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Văn Bình
3. Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Bích Ngọc
4. Trắc địa Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc
5. Trắc địa thực hành Nguyễn Thành Nam
6. Trắc địa ảnh Nguyễn Ngọc Thanh, Hồ Việt Hoàng
7. Thực hành Xây dựng bản đồ Nguyễn Văn Bình, Hồ Việt Hoàng
8. Kỹ thuật Bản đồ số Nguyễn Văn Bình, Hồ Việt Hoàng
9. Thao tác nghề QLĐ Nguyễn Văn Bình, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Ngọc Thanh
10. Lý thuyết sai số và bình sai Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc
11. Trắc địa công trình ứng dụng Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thành Nam
12. Bản đồ địa hình Nguyễn Văn Bình, Hồ Việt Hoàng
13. Trắc địa cao cấp Hồ Kiệt,Nguyễn Văn Bình
14. Môi giới Bất động sản Nguyễn Văn Bình
15. Giao dịch và đàm phán kinh doanh trong BDS Nguyễn Thành Nam
16. Quản trị quan hệ khách hàng Nguyễn Ngọc Thanh
17. Xử lý số liệu chuyên ngành BDS Hồ Việt Hoàng
Sau đại học
1. Trắc địa địa chính nâng cao Hồ Kiệt, Nguyễn Văn Bình
Giáo trình, bài giảng

 

STT Tên giáo trình, bài giảng Tác giả Nhà XB Năm XB
1. Giáo trình Trắc địa Huỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt (Chủ biên); Nguyễn Bích Ngọc Nông nghiệp 2011
2. Giáo trình Bản đồ học Nguyễn Văn Bình; Hồ Kiệt (Chủ biên) Nông nghiệp 2013
3. Giáo trình Bản đồ Địa chính Nguyễn Văn Bình; Hồ Kiệt (Chủ biên) Nông nghiệp 2013
4. Bài giảng Trắc địa địa chính nâng cao (dành cho cao học QLDD) PGS.TS. Hồ Kiệt; TS. Nguyễn Văn Bình Đại học Nông Lâm Huế 2017
5. Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu Ths.Nguyễn Ngọc Thanh Đại học Nông Lâm Huế 2015
6. Bài giảng Trắc địa thực hành Ths. Nguyễn Thành Nam Đại học Nông Lâm Huế 2015

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here