Nơi ươm mầm những kỹ sư địa chính, quản lý tài nguyên tâm huyết và trình độ

0
77


Ngành quản lý đất đai là một trong những ngành đào tạo truyền thống của Khoa Tài nguyên Đất & MTNN. Tính đến thời điểm này, Khoa đã đào tạo được khoảng 1400 kỹ sư Quản lý đất đai (Hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm) và hơn 50 Thạc sỹ Quản lý đất đai, hiện đang công tác khắp mọi miền của tổ quốc, trong đó chủ yếu là tại các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. Nhiều cựu sinh viên của Khoa hiện nay đang nắm giữ những cương vị chủ chốt trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai tại các Sở và Phòng TNMT.

Thông tin tuyển sinh chi tiết:

a.
Khối thi và thời gian đào tạo
(tuyển sinh cả nước):

– Khối thi: A và D1
(Mã ĐK: DHL 401)

– Thời gian đào tạo:
4 năm

b. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Kỹ sư Quản
lý đất đai có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân tốt; có
kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý đất đai như:
đo đạc, khảo sát, xây dựng các loại bản đồ; định giá đất; quy hoạch sử dụng
đất, quy hoạch phát triển nông thôn, đô thị, quy hoạch phát triển trang trại; ứng dụng công nghệ thông tin, GIS và viễn
thám trong quản lý đất đai và thành lập bản đồ số các loại.

c. Nơi
làm việc khi ra trường:

       Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm
việc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn
phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh và
phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên Môi
trường của các tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, Cán bộ Địa chính
các xã, phường…Ngoài ra, sinh viên còn có thể làm việc cho ngành xây dựng, giao
thông vận tải, thủy lợi, các công ty địa ốc, bất động sản  trên phạm vi toàn quốc.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here