Thông báo thời gian nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở và sinh viên 2021

0
188
Thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ khoa học công nghệ của nhà Trường và phòng KH, HTQT-TTV, Khoa TNĐ và MTNN lên kế hoạch nghiệm thu đề tài cấp cơ sở và sinh viên năm 2021 như sau:
Đề tài cấp cơ sở: 7g30 ngày 03/12/2021 (Sáng Thứ 6).
Đề tài sinh viên: 14g00 ngày 03/12/2021 (Chiều Thứ 6).
TLKH thông báo cho các chủ nhiệm đề tài và nhóm sinh viên hoàn thành báo cáo thuyết mình và các sản phẩm đã đăng ký, chủ nhiệm đề tài và nhóm sinh viên gửi đến email của TLKH để tổng hợp trước ngày 30/11/2021 (Thứ 4). 
Trân trọng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here