Thông báo đề xuất đề tài cấp cơ sở và cấp sinh viên năm 2022

0
234

Thực hiện Kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cơ sở (trường) và NCKH sinh viên năm 2022 sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác, nhà trường thông báo triển khai kế hoạch NCKH cấp trường (Thông báo số 218 ngày 1/10/2021) đến các đơn vị để đăng ký đề xuất và thực hiện (vui lòng xem ở file kèm).

Tất cả văn bản và biểu mẫu đã được tải lên trang văn bản của website trường: https://khcn.huaf.edu.vn/van-ban-khcn-2/.

Cụ thể:

  1. Đối với đề tài giáo viên: các thầy cô trong mỗi bộ môn đề xuất các hướng nghiên cứu phù hợp với chuyên môn cá nhân và hướng nghiên cứu của bộ môn và khoa. Khuyến khích các giáo viên trẻ hoặc giáo viên có ít giờ nghiên cứu khoa học (theo thống kê các năm trước) tham gia để nâng cao khả năng NCKH và đảm bảo giờ NCKH. Mỗi bộ môn cố gắng có 2 đề tài, cả khoa có thể có khoảng 6 đề tài cấp trường. Theo yêu cầu của nhà trường thì khoa ta phải có đăng ký hai bài báo tuy nhiên để đảm bảo khách quan thì tất cả các đề tài của CBGV đều bắt buộc đăng ký bài báo (đây là tiêu chí chọn lựa của Khoa để nâng cao khả năng NC và viết báo).
  2. Các giáo viên/cố vấn học tập thông báo cho sinh viên về đề tài NCKH 2022. Các giáo viên tập hợp các nhóm nghiên cứu của sinh viên để giúp các em viết đề cương và các biểu mẫu liên quan. Đề tài sinh viên thì nhà trường yêu cầu có một nhóm đăng ký tham gia giải thưởng NCKH của sinh viên ở các cấp.
  3. Khoa sẽ tổ chức xét tuyển và lập danh sách gửi lên trường trong thời gian gần nhất (Trợ lý khoa học sẽ thông báo cụ thể, thời gian trong khoảng 21-29/10).
  4. Kinh phí đối với tổng đề tài giáo viên: 35 tr; sinh viên là 35 tr. Tùy vào số lượng đăng ký thì sẽ cân đối/đề tài.

Quý Thầy/cô có ý kiến và trao đổi trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ với Trợ lý Khoa học hoặc Phòng KH,HTQT&TTTV (trực tiếp đ/c Quỳnh Tiến, chuyên viên phụ trách) hoặc qua email: khcn-htqt@huaf.edu.vn.

View Fullscreen
Mọi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here