Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở Phạm Quốc Trung

0
43

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Họ và tên: Phạm Quốc Trung
Ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 9850103
Đề tài: Nghiên cứu khả năng tích lũy Cacbon của một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh – Đại học Huế
Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Đại học Huế
Thời gian: 8h00 ngày 13 tháng 8 năm 2021
Địa điểm: Phòng họp số 3, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế
Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here