Danh mục bài báo xuất bản trên các tạp chí trong nước và Quốc tế năm 2017

0
230

Số lượng bài báo của CBGV Khoa Tài nguyên đất và MTNN xuất bản trên các tạp chí trong nước và Quốc tế năm 2017 khá nhiều. Số liệu thống kê năm 2017, CBGV Khoa Tài nguyên đất và MTNN đã xuất bản được 20 bài báo. Phần lớn các bài báo được xuất bản trên các tạp chí chuyên ngành được Hội đồng CDGS công nhận. Mặc dù vậy, số lượng bài báo xuất bản trên tạp chí nước ngoài còn hạn chế.

View Fullscreen

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here