Bài báo đã xuất bản trên tạp chí trong nước và quốc tế năm 2015 – 2016

0
361

Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và Quốc tế của cán bộ giảng viên Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có xu hướng tăng nhanh. Năm 2015-2016, số lượng bài báo đã đăng trên tạp chí trong nước là 17 bài và 01 bài đăng trên tạp chí Quốc tế. Các bài báo có hàm lượng khoa học cao và phù hợp với  chuyên môn đang quản lý ở Khoa.View Fullscreen

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here