Quy định tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường ĐHNL

0
155

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, ban hành Quy định tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường theo Quyết định số 168/QĐ-ĐNL ngày 18 tháng 3 năm 2021. View Fullscreen

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here