Đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở và sinh viên năm 2021

0
80

Thực hiện Thông báo số 32/TB-ĐHNL-KHCN ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ (KHCN) cấp cơ sở  và sinh viên năm 2021. Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp tổ chức đánh giá Thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở và sinh viên năm 2021 như sau:

Thời gian: 13g 00 ngày 11 tháng 3 năm 2021 (thứ 5).

Địa điểm: VP Khoa Tài nguyên đất và MTNN.

Chủ trì: TS Nguyễn Văn Bình – Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

Thành phần: Thành viên Hội đồng Khoa học; Chủ trì đề tài và các nhóm sinh viên, CBGV quan tâm.

Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở và sinh viên năm 2021 như sau:View Fullscreen

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here