Thông báo số 2 gia hạn thời gian nộp bài toàn văn tham gia Hội thảo

0
351

View Fullscreen
Trước tình hình Covid-19 kéo dài và bão số 5 (Noul) độ bộ vào tỉnh Thừa Thiên Huế, đã gây ảnh hưởng hưởng trực tiếp/gián tiếp đến việc nhận và gửi bài tham gia Hội thảo. Ban tổ chức Hội thảo “Thực trạng quản lý đất đai & bất động sản ở miền Trung và Tây Nguyên” Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, thông báo đến các nhà khoa học, nhà quản lý, tổ chức có liên quan, cựu sinh viên và học viên cao học về việc gia han thời gian nhận bài toàn văn tham gia Hội thảo đến hết ngày 30/9/2020View Fullscreen

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here