Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến ngày 23.02.2020

0
525

Theo Công văn (khẩn) số: 158/ĐHH-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Đại học Huế, sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 23 tháng 02 năm 2020.

Xem chi tiết Công văn tại đây.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here