Điểm QTHT môn Viễn thám – nhóm 1 (Kì I. 2019 – 2020)

0
347

 

STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
sinh viên (1) (2) Ghi số Ghi chữ
1 17L4011001 Trần Thị Quế Anh 10 9 9.3 Chín,Ba
2 17L4011004 Hồ Thị Duận 10 6 7.3 Bảy,Ba
3 17L4011006 Võ Văn Dương 10 8 8.7 Tám,Bảy
4 17L4011068 Nguyễn Đình Đạt 10 8 8.7 Tám,Bảy
5 17L4011007 Trương Công Đạt 10 8 8.7 Tám,Bảy
6 17L4011012 Đinh Minh Hậu 10 8.5 9 Chín
7 17L4011015 Lý Minh Hiếu 10 8.5 9 Chín
8 17L4011017 Phan Khắc Hoan 10 7 8 Tám
9 17L4011024 Cao Minh Hưng 10 7 8 Tám
10 17L4011021 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10 9 9.3 Chín,Ba
11 17L4011026 Phạm Trung Kha 10 7 8 Tám
12 17L4011027 Nay H’ Kiêng 10 8 8.7 Tám,Bảy
13 17L4011028 Trương Thị Mỹ Lành 10 6 7.3 Bảy,Ba
14 17L4011031 Nguyễn Thị Mỹ Loan 10 9 9.3 Chín,Ba
15 17L4011035 Nguyễn Tấn Lợi 10 6 7.3 Bảy,Ba
16 17L4011033 Hồ Văn Long 10 8 8.7 Tám,Bảy
17 17L4011032 Hoàng Trọng Cảnh Long 10 8 8.7 Tám,Bảy
18 17L4011037 Nguyễn Thị Diệu My 10 9 9.3 Chín,Ba
19 17L4011038 Phan Thị Năm 10 7 8 Tám
20 17L4011039 Trần Văn Nghĩa 10 8.5 9 Chín
21 17L4011042 Trần Thị Nhi 10 8.5 9 Chín
22 17L4011069 Ngô Thị Tuyết Nhung 10 9 9.3 Chín,Ba
23 17L4011043 Lê Kiều Oanh 10 9 9.3 Chín,Ba
24 17L4011070 Giang Văn Phong 10 9 9.3 Chín,Ba
25 17L4011045 Nguyễn Văn Phúc 10 8 8.7 Tám,Bảy
26 17L4011047 Lê Thị Thảo Quyên 10 8.5 9 Chín
27 17L4011049 Phan Thanh Sang 10 7 8 Tám
28 17L4011072 Võ Lâm Minh Thái 10 8 8.7 Tám,Bảy
29 17L4011054 Võ Văn Thìn 10 8 8.7 Tám,Bảy
30 17L4011055 Nguyễn Thị Thơ 10 7 8 Tám
31 17L4011056 Huỳnh Thị Thu Thủy 10 8 8.7 Tám,Bảy
32 17L4011062 Nguyễn Đức 10 8 8.7 Tám,Bảy
33 17L4011064 Nguyễn Thị Khánh Vân 10 8.5 9 Chín
34 17L4011067 Võ Thị Yến 10 8 8.7 Tám,Bảy

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here