Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

0
1103

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 821/QĐ-SNV ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng năm 2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường  thông báo nhu cầu tuyển dụng năm 2019 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện:

a) Điều kiện chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo Kế hoạch số 51/KH-STNMT ngày 17/10/2019 về việc xét tuyển viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019, được phê duyệt tại Quyết định số 821/QĐ-SNV.

2. Số lượng cần tuyển: 44 chỉ tiêu.

(Xem chi tiết tại phụ lục Kế hoạch số 51/KH-STNMT được phê duyệt tại Quyết định số 821/QĐ-SNV).

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng: Xét tuyển (thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP).

4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng:

– Thời gian: vào Quý I năm 2020.

– Địa điểm: trụ sở cơ sở 2 Sở Tài nguyên và Môi trường, số 24 Hồ Nguyên Trừng. TP Đà Nẵng.

5. Lệ phí:

Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 04/11/2019 đến ngày 04/12/2019.

7. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường: Tầng 15, số 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng; điện thoại: 02363.810.113.

– Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Tầng 5, số 24 Hồ Nguyên Trừng, TP Đà Nẵng; điện thoại: 02363.740.556.

– Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường: Tầng 6, số 24 Hồ Nguyên Trừng, TP Đà Nẵng; điện thoại: 02363.740.553.

(Có Quyết định số 821/QĐ-SNV kèm theo)

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019.

Chi tiết vui lòng xem tại các file đính kèm./.

tb496tb-stnmttuyendungvienchuc2019cuastnmttpdnsignedsigned.pdf

qd821qd-snvpheduyetkhxettuyenvienchuccacdvsntructhuocstnmttpdn2019.pdf

 mauphieuangkydutuyen2019.docx

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here