Lịch công tác Khoa

0
224

LỊCH CÔNG TÁC KHOA

Từ 01.07.2019 đến 06.07.2019

Thứ/ Ngày Thời

gian

Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ Hai

01.07.2019

07:30 Hội ý chuyên môn – CBGV các Bộ môn VP Bộ môn Trưởng Bộ môn
08:00 Hội đồng đánh giá tiến độ cao học chuyên ngành Quản lý đất đai, lớp 23C – Hội đồng theo quyết định Phòng họp số 02,03,04 Chủ tịch Hội đồng
10:30 Gặp mặt toàn Khoa chia tay thầy Lê Ngọc Đoàn – CBGV toàn Khoa VP Khoa Trưởng khoa

Nguyễn Hữu Ngữ

Thứ Ba

02.07.2019

   
Thứ Tư

03.07.2019

 

07:30

Đảng ủy Trường ĐHNL kiểm tra Chi bộ khoa KN&PTNT (Nội dung theo QĐ số154-QĐ/ĐU, ngày 14/6/2019) – Thầy Ngữ Phòng họp số 01 Trưởng đoàn kiểm tra
08:00 Kiểm tra công tác lưu trữ bài thi, xuất bài thi, chấm thi – Tổ kiểm tra công tác thi học kì 2 năm học 2018-2019 của Ban thanh tra thi;

– GV các Bộ môn phụ trách bài thi

VP các BM và phòng họp lớn Tổ trưởng tổ kiểm tra
08:00 Seminar “Bàn luận về điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo Luật đất đai 2013” của NCS Ngô Thạch Thảo Ly –        NCS Thảo Ly;

–        CBGV toàn Khoa.

VP Khoa Phó Trưởng khoa

Nguyễn Văn Bình

09:15 – 11:00 UBKT Đảng ủy Trường ĐHNL kiểm tra Chi bộ Công tác sinh viên (Nội dung theo QĐ số155-QĐ/UBKT -ĐU, ngày 14/6/2019) – Thầy Ngữ Phòng họp số 01 Trưởng đoàn kiểm tra
13:30 -14:30 UBKT Đảng ủy Trường ĐHNL kiểm tra Chi bộ Kế hoạch – Tài chính (Nội dung theo QĐ số155-QĐ/UBKT -ĐU, ngày 14/6/2019)  – Thầy Ngữ Phòng họp số 01 Trưởng đoàn kiểm tra
14:00 Hội đồng đánh giá chuyên đề cho NCS Ngô Thạch Thảo Ly, chuyên ngành Quản lý đất đai – Hội đồng theo quyết định Phòng họp số 03 Chủ tịch Hội đồng
14:30 -15:30 UBKT Đảng ủy Trường ĐHNL kiểm tra Chi bộ Viện NCPT (Nội dung theo QĐ số155-QĐ/UBKT -ĐU, ngày 14/6/2019) – Thầy Ngữ 0Phòng họp số 01 Trưởng đoàn kiểm tra
15:30 -16:30 UBKT Đảng ủy Trường ĐHNL kiểm tra Chi bộ Phòng Cơ sở vật chất (Nội dung theo QĐ số155-QĐ/UBKT -ĐU, ngày 14/6/2019) – Thầy Ngữ Phòng họp số 01 Trưởng đoàn kiểm tra
16:30 -17:30 UBKT Đảng ủy Trường ĐHNL kiểm tra Chi bộ Phòng KHCN-HTQT (Nội dung theo QĐ số155-QĐ/UBKT -ĐU, ngày 14/6/2019) – Thầy Ngữ Phòng họp số 01 Trưởng đoàn kiểm tra
Thứ Năm

04.07.2019

14:00 Hội đồng đánh giá tiến độ cho nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý đất đai – Hội đồng theo quyết định Phòng họp số 04 Chủ tịch Hội đồng
Thứ Sáu

05.07.2019

 
Thứ Bảy

06.07.2019

   

   Ghi chú:                                                                                                                                                

  • Trưởng khoa đi học từ 1- 4/7.
  • Công đoàn Khoa thông báo thời gian đi thực tế để các công đoàn viên chủ động sắp xếp thời gian.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here