Thông báo về quy định mới trong làm khóa luận/chuyên đề báo cáo tốt nghiệp áp dụng từ khóa 49

0
146
THÔNG BÁO
Để nâng cao chất lượng của KLTN và Chuyên đề BCTN của sinh viên, BCN Khoa TNĐ&MTNN yêu cầu sinh viên năm cuối thực tập tốt nghiệp kể từ khóa 49 thực hiện theo quy định sau:
– Tất cả sinh viên làm KLTN hoặc Chuyên đề BCTN đều phải bảo vệ trước Hội đồng.
– Cách đánh giá điểm: GVHD đánh giá cho điểm, phản biện đánh giá cho điểm. Hội đồng có 3 người cho điểm. Điểm bảo vệ của sinh viên sẽ là mức điểm trung bình của 5 thành viên (3 thành viên HĐ, GVHD và GV phản biện), lấy đến 1 chữ số thập phân.
– Trước lúc nộp quyển tại VP khoa, yêu cầu phải có chữ ký của GVHD ở trang đầu. Trợ lý giáo vụ sẽ kiểm tra và không thu nếu ko có chữ ký của GVHD.
– Trước lúc bảo vệ, bài làm không yêu cầu làm bìa cứng màu đỏ, chỉ cần in màu, lót bìa gương bên ngoài. Sau khi bảo vệ, sinh viên phải sửa lại bài theo góp ý của phản biện và thành viên HĐ (nếu có), và nộp quyển KLTN/Chuyên đề BCTN có bìa cứng (màu đỏ) tại VP Khoa để lưu tại Thư viện (những quyển không được lưu sẽ để riêng và lưu tại nhà kho).
Đề nghị toàn bộ sinh viên năm cuối kể từ khóa 49 thực hiện nghiêm túc quy định này.
Trưởng khoa
(Đã ký)
PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here