Thông báo về các nhóm HP được mở trong học kỳ 3, năm học 2015-2016

0
55

Phòng Đào tạo Đại học xin thông báo các nhóm học phần được mở trong học kỳ 3, năm học 2015-2016 ở danh sách đính kèm. Sinh viên đăng ký học phần trực tuyến qua phần mềm quản lý giáo dục của nhà trường từ ngày 11 đến 15 tháng 6 năm 2016.
Đối với sinh viên năm cuối (Đại học khóa 46, Thú y 45, Công nghệ thực phẩm 45; Cao đẳng khóa 47; Liên thông khóa 48) và các khóa trước, nếu muốn học các nhóm học phần khác (không có trong danh sách các HP sẽ mở trong học kỳ 3, năm học 2015-2016) thì viết đơn theo mẫu đính kèm và nộp trực tiếp cho Phòng ĐTĐH từ ngày 13 đến 15 tháng 6 năm 2016. Phòng ĐTĐH sẽ tổ chức gặp mặt sinh viên thuộc đối tượng này vào lúc 14h ngày 18/06/2016 tại Nhà Đa chức năng của trường để phổ biến kế hoạch học tập và học phí.
Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp phổ biến chi tiết đến từng sinh viên của đơn vị mình biết để thực hiện. Có vấn đề chưa rõ, xin vui lòng liên lạc với Phòng ĐTĐH để được giải đáp./.

Chi tiết xem file đính kèm.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here