Điểm Thành phần – Điểm thi (Giữa Học kỳ 2, 2012 – 2013)

0
32

Sinh viên lưu ý:

– Bản giấy được dán tại Bảng tin của Khoa (Trong vòng 5 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả thi do Bộ môn chuyển đến).

– Nếu có sự thắc mắc về điểm công bố, xin hãy liên hệ với Cô Trần Thị Kiều My (Thư ký Khoa) bằng cách gửi Email đến địa chỉ: tranmy1602@gmail.com hoặc đến gặp tại Văn phòng Khoa vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

– Vấn đề phúc khảo được tiến hành theo đúng hướng dẫn của phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Nông lâm Huế

TÊN HỌC PHẦN
ĐIỂM 30%
ĐIỂM THI (70%)
Bản đồ địa chính – Nhóm 3
Bản đồ học 1 – Nhóm 1
Bản đồ học 1 – Nhóm 2
Đánh giá đất – Nhóm 1
Đánh giá đất – Nhóm 2
Đánh giá đất – Nhóm 3
Đánh giá đất – Nhóm 4
Hệ thống định vị toàn cầu – Nhóm 1
Hệ thống định vị toàn cầu – Nhóm 2
Hóa môi trường – Nhóm 1
Kinh tế lượng cơ bản – Nhóm 1
Xem
Xem
Luật đất đai và luật nhà ở – Nhóm 1
Ngoại ngữ chuyên ngành – Nhóm 1
Ngoại ngữ chuyên ngành – Nhóm 2
Phân bón – Nhóm 1
Phân bón – Nhóm 2
Pháp luật đất đai – Nhóm 1
Pháp luật đất đai – Nhóm 2
Quản lý hành chính về đất đai – Nhóm 2
Quản lý hành chính về đất đai – Nhóm 3
Quản lý nguồn nước – Nhóm 1
Quản lý nguồn nước – Nhóm 2
Quy hoạch sử dụng đất – Nhóm 3
Quy hoạch sử dụng đất – Nhóm 4
Quy hoạch sử dụng đất – Nhóm 5
Tài chính và đầu tư bất động sản – Nhóm 1
Thị trường bất động sản – Nhóm 1
Thổ nhưỡng đại cương – Nhóm 1
Thổ nhưỡng đại cương – Nhóm 2
Tin học chuyên ngành quản lý đất – Nhóm 1
Tin học chuyên ngành quản lý đất – Nhóm 2
Trắc địa 2 – Nhóm 1
Trắc địa 2 – Nhóm 2
Xây dựng và quản lý dự án – Nhóm 1
Đăng ký thống kê đất đai – nhóm 1
Đăng ký thống kê đất đai – nhóm 2
Tin học ứng dụng – nhóm 1
Xây dựng và quản lý dự án – Nhóm 2
Kinh tế đất – Nhóm 1 Xem Xem

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here