Sinh viên khóa 42 của Khoa TNĐ&MTNN bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp cuối khóa

0
24
Ngày 7/6 là phần bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của các sinh viên lớp QLĐ 42 và ngày 9/6 là của sinh viên lớp KHĐ 42. Lớp QLĐ 42 bảo vệ tại 6 hội đồng và lớp KHĐ 42 bảo vệ tại 02 hội đồng bảo vệ khóa tốt nghiệp. Đây là năm đầu tiên thực hiện quy chế bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ đào tạo tín chỉ, mỗi hội đồng chỉ có 03 giám khảo và cho điểm trực tiếp, các giảng viên hướng dẫn và phản biện không cho điểm. Nhìn chung, các đề tài của sinh viên năm nay khá đa dạng, có nhiều đề tài mới tập trung vào các lĩnh vực mang tính thời sự hiện nay và có liên quan đến việc sử dụng đất như biến đổi khí hậu, khai thác khoáng sản, kinh tế trang trại, ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu; đánh giá tính thích nghi của đất với các loại hình sử dụng đất, nông hóa thổ nhưỡng,… … Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có đầu tư cao trong quá trình thực hiện nên phần lớn các đề tài khi bảo vệ được hội đồng giám khảo đánh giá cao, đa số sinh viên đạt loại giỏi; Khoa vinh dự chào đón 96 tân kỹ sư quản lý đất đai và khoa học đất, hứa hẹn sẽ đóng góp nhiều công sức cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước trong tương lai.

Một số hình ảnh:


 

Sinh viên đang bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Thư ký hội đồng đọc nhận xét phản biện

Niềm vui của các “Tân kỹ sư” 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here