Tiêu điểm

Hướng dẫn xét tuyển bằng phương thức kết quả học tập...

Chương trình tư vấn trực tuyến cách xét tuyển học bạ Hotline 1: 0979.467.756, Hotline 2: 0914.215.925, Hotline 3: 0905.376.055 Fanpage: https://www.facebook.com/truongdaihocnonglamhue/ I. Phương thức xét tuyển:...

Các công ty ồ ạt về tuyển dụng nhân lực ngành...

Ngày 12/5/2018, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế đã phối hợp với các Công ty...

Thông báo chiêu sinh đào tạo ngắn hạn

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH (Khóa ngắn hạn về các phần mềm GIS và Viễn thám)  Kính gửi: Các học viên có nhu cầu Trung tâm Tài nguyên...

Tuyển sinh ngành Bất động sản năm 2019

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ KHOA TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP   GIỚI THIỆU THÔNG TIN TUYỂN...

Hướng dẫn xét tuyển bằng phương thức kết quả học tập...

Chương trình tư vấn trực tuyến cách xét tuyển học bạ Hotline 1: 0979.467.756, Hotline 2: 0914.215.925, Hotline 3: 0905.376.055 Fanpage: https://www.facebook.com/truongdaihocnonglamhue/ I. Phương thức xét tuyển:...

Các công ty ồ ạt về tuyển dụng nhân lực ngành...

Ngày 12/5/2018, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế đã phối hợp với các Công ty...

Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2019 của Khoa...

DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG TT Tên đề tài Thực hiện 1 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản...