Tiêu điểm

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) các ngành...

Xem thêm hướng dẫn đổi nguyện vọng tại đây Xem thêm hướng dẫn xét học bạ tại đây Hội đồng tuyển sinh Đại học...

Hoạt động Tình nguyện hè 2019 của LCĐ Khoa TNĐ&MTNN

Hưởng ứng chương trình Mùa hè xanh của Đoàn TNCS HCM năm 2019 và hướng đến kỉ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên...

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) các ngành...

Xem thêm hướng dẫn đổi nguyện vọng tại đây Xem thêm hướng dẫn xét học bạ tại đây Hội đồng tuyển sinh Đại học...

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...